6 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Andreas Frisch 10c39a9e88 Presentation update v4 преди 4 години
  Andreas Frisch a6912b702e Presentation update v3 преди 4 години
  Andreas Frisch c6670fd561 Presentation update v2 преди 4 години
  Andreas Frisch 77e59e9e1c Presentation update преди 4 години
  Andreas Frisch d15b537f89 Add imagery преди 4 години
  Andreas Frisch 8b31726d62 Add initial presentation. преди 4 години